od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY
          - nadanie imienia
          - patronka
          - poczty
          - kalendarium
          - dyrektorzy
          - legendy
          - pocztówki  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1
Legendy Ziemi Sanockiej

Legenda o początkach na naszym skrawku ziemi.
Wysoko nad doliną Osławy, wśród gęstych jałowców i zielonych wzgórz, stał dumnie od wieków klasztor obronny. Żyli tu zakonnicy wraz z powszechnie szanowanym przeorem. Znany był ten zacny mąż z surowych obyczajów i ascetycznego trybu życia, przeciwnie niż braciszkowie. Ci nie żałowali sobie niczego, żadnych rozkoszy tego świata. Podczas hucznych biesiad stoły uginały się od jadła, a wini lało się strumieniami. Przeor bolał nad tym bardzo, stale im mówił o skromności i pobożności, odwoływał się do sumienia braci zakonnych oraz rozsądku. Nie na wiele to pomogło. Mury klasztorne co wieczór rozbrzmiewały muzyką, okrzykami i ochrypłymi śpiewami pijanych zakonników. Pewnego razu udał się przeor do wsi. Kiedy tak szedł w skupieniu i zamyśleniu wielkim, nagle ujrzał znanego w okolicy starca - pustelnika Miłosza, o którego mądrości i dobroci głośno było wśród okolicznych wiosek.
- Jakiż to smutek cię trapi, zacny przeorze? Dlaczego zmarszczki pokryły twoje czcigodne czoło? - spytał.
- Och, nie mam ci ja lekkiego życia - odparł.
- Ojcowie zakonni źle się prowadzą. Mówiłem. Prosiłem. Nic nie pomaga!
- Jest na to sposób - odrzekł po namyśle starzec, gładząc siwą brodę.
- Jaki? - zapytał z nadzieją przeor.
- Muszą wykonać trzy zadania: postawić nową, wysoką wieżę klasztorną, wykopać studnie, najgłębszą jaka kiedykolwiek istniała i zbudować ogromną komnatę do modlitwy. Podziękował przeor starcowi za dobre rady, a po przybyciu do klasztoru zebrał wszystkich braciszków w refektarzu i wydał polecenia. Braciszkowie ochoczo przystąpili do pracy. W pierwszym miesiącu wybudowali wysoką wieżę ochronną, z której wspaniały widok roztaczał się na okoliczne pola i lasy. W drugim wykopali studnię tak głęboką że dna nie było widać, a gdy ktoś nachylił się i krzyknął, dopiero za tydzień echo odpowiadało. W ciągu trzeciego miesiąca zbudowali komnatę tak obszerną, że mogła pomieścić ludność pięciokroć liczniejszą niż ta, która mieszkała w Zagórzu. Gdy tylko wykonali ostatnie zadanie wytoczyli beczki z winem i pili trzy dni i trzy noce. Tego już nie mógł znieść przeor zakonu. Zebrał wszystkich braci i powiedział do nich:
- Wykonaliście co prawda powierzone wam zadanie, ale nadal nie jesteście godni swego stanu. Idźcie przeto precz na cztery strony świata! Rozproszyli się zakonnicy po różnych krajach i nikt ich nigdy nie widział w tych okolicach. Przeor udał się niebawem w tułaczkę po kraju, z którego powrócił dopiero po kilku latach. Nie sam jednak. Do klasztoru przyprowadził bezdomną dziatwę zebraną w wioskach i miastach.  Odtąd klasztor stał się ich prawdziwym domem.


<<<<<

1  2  3

 
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja