od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA
      - Dzień Otwarty
      - Regulamin pracowni
      - Galeria MISTRZÓW
      - Liga Mistrzów
                      Informatyki

           -- klasyfikacja
           -- Liga MWI
           -- Liga MSP
           -- Liga MGS
      - ZoomArt - konkurs
           -- fotograf ROKU
           -- wyniki 2015
           -- wyniki 2014
           -- wyniki 2013
           -- wyniki 2011
           -- wyniki 2010
           -- wyniki 2009
      - Reporter
      - Konkursy i Olimpiady
      - Ćwiczenia
      - Technika
           -- konkurs BRD
      - Archiwum


  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

ĆWICZENIA INFORMATYCZNE

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku


Materiały dydaktyczne zawarte na tej stronie zapisane są w popularny formatach plików: *.doc, *.xls, *.ppt, *.mdb, *.htm, *.pdf

Jest to zbiór przykładowych ćwiczeń realizowanych na zajęciach informatyki w klasach I - III i pozwalających na opanowanie podstawowych umiejętności informatycznych w zakresie:

- podstawowych usług sieci internet,

- edycji tekstu,

- arkusza kalulacyjnego,

- prezentacji multimedialnej,

- bazy danych,

- budowy stron internetowych.

Wacław Bojarski

nauczyciel informatyki i techniki

 
WZÓR Zeszytu Elektronicznego
 MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla klasy 1

USŁUGI INTERNETOWE - poczta elektroniczna

ćwiczenie 01 - zakładamy konto pocztowe w serwisie GOOGLE
ćwiczenie 02 - konfiguracja konta i ustawianie autopodpisu
ćwiczenie 03 - list zwykły i list formatowany - porównanie
ćwiczenie 04 - wysyłanie zwykłych listów z złącznikami
ćwiczenie 05 - wysyłanie formatowanych listów z złącznikami

EDYCJA TEKSTU w edytorze MsWord

ćwiczenie 01 - formatowanie znaku i akapitu - wersja robocza
ćwiczenie 01 - formatowanie znaku i akapitu - wersja finalna
ćwiczenie 02 - formatowanie znaku i akapitu
ćwiczenie 03 - wstawianie i formatowanie list numerowanych i punktowanych
ćwiczenie 04 - wstawianie i formatowanie tabel
ćwiczenie 05 - wstawianie i formatowanie obiektów graficznych
   
 MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla klasy 2

USŁUGI INTERNETOWE - poczta elektroniczna

ćwiczenie 01 - wysyłanie formatowanych listów z złącznikami

ARKUSZ KALKULACYJNY w edytorze MsExcel

ćwiczenie 02 - formatowanie komórek - zadanie domowe
ćwiczenie 03 - formuły i łącza komórek
ćwiczenie 04 - stosowanie odwołań - adresowania komórek
ćwiczenie 05 - wstawianie i formatowanie wykresów

PODSTAWY PROGRAMOWANIA w środowisku Baltie

ćwiczenie 01 - budujemy i czarujemy sceny - wprowadzenie
ćwiczenie 02 - budujemy i czarujemy sceny
ćwiczenie 03 - podstawowe polecenia programowania
ćwiczenie 04 - podstawowe polecenia programowania
ćwiczenie 04a - podstawowe polecenia programowania
ćwiczenie 05 - LOGOWANIE do platformy konkursowej Baltie.NET
ćwiczenie 07a - zadanie domowe - platform konkursowa Baltie.NET
ćwiczenie 07b - analiza zadania - platform konkursowa Baltie.NET
ćwiczenie 08 - literał (tekst) oraz współrzędne elementów
ćwiczenie 10 - platform konkursowa Baltie.NET
   
 MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla klasy 3

USŁUGI INTERNETOWE - poczta elektroniczna

ćwiczenie 01 - wysyłanie formatowanych listów z złącznikami

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH - podstawy

ćwiczenie 01 - zakładanie konta www
ćwiczenie 02 - zakładanie konta www - plik startowy
ćwiczenie 03 - zarządzanie PANELEM WWW - plik startowy - znaczniki HTML
ćwiczenie 04 - zarządzanie PANELEM WWW - plik startowy - znaczniki HTML
ćwiczenie 05 - struktura dokumentu - plik startowy
ćwiczenie 06 - struktura dokumentu - plik startowy
 

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH w edytorze FrontPage

 
 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA w edytorze MsPowerPoint

ćwiczenie 01 - obiekty na slajdach - pole tekstowe
ćwiczenie 02 - obiekty na slajdach - tabele i wykresy
   
 MATERIAŁY DODATKOWE dla klasy 1 - 2 - 3

PODSTAWY KODOWANIA w edytorze Scratch

klasy pierwsze:
           
klasy drugie:

2a-gr1

2a-gr2

2c

2b-gr1

2d-gr1

2d-gr2

klasy trzecie:
           
Studio kodowania
projekt edukacyjny - GODZINA KODOWANIA
edytor Scratch - wersja on-line

PROGRAMOWANIE w środowisku Baltie

strona programu Baltie
wersja programu BALTIE 3.0 - bez licencji - za darmo (format pliku *.zip)
serwer publikowania i kontroli ćwiczeń oraz różnych konkursów

OBSŁUGA KOMPUTERA - klawiatura

ćwiczenie 01 - umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze
ćwiczenie 02 - umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze
ćwiczenie 03 - umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze
 
 

 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja