od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA
      - Dzień Otwarty
      - Regulamin pracowni
      - Galeria MISTRZÓW
      - Liga Mistrzów
                      Informatyki

           -- klasyfikacja
           -- Liga MWI
           -- Liga MSP
           -- Liga MGS
      - ZoomArt - konkurs
           -- fotograf ROKU
           -- wyniki 2015
           -- wyniki 2014
           -- wyniki 2013
           -- wyniki 2011
           -- wyniki 2010
           -- wyniki 2009
      - Reporter
      - Konkursy i Olimpiady
      - Ćwiczenia
      - Technika
           -- konkurs BRD
      - Archiwum


  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

LIGA MISTRZÓW INFORMATYKI

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku


Liga Mistrzów Informatyki to turniej skierowany do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum. Realizacja zmagań turniejowych trwa przez cały rok i obejmuje praktyczne wykonanie zadań przygotowanych przez Kapitułę Turnieju.

Kapitułę Turnieju stanowią nauczyciele informatyki oraz uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich naszego gimnazjum.

Zasady organizacyjne zostały zawarte w 6 punktach i określają przebieg rywalizacji podczas turnieju:

1.   

Zwycięzca turnieju otrzyma z rąk kapituły certyfikat potwierdzający uzyskanie zaszczytnego tytułu MISTRZA INFORMATYKI Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku.

2.   

Rywalizacja przebiegać będzie w trzech blokach tematycznych:

 

---   

LMWI, czyli Liga Mistrzów Wiedzy Informatycznej, to blok, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej technologii przetwarzania oraz wytwarzania informacji.

 

---   

LMSP, czyli Liga Mistrzów Szybkiego Pisania, to blok, którego głównym celem jest kształcenie umiejętności szybkiego, bezbłędnego, a zarazem bezwzrokowego pisania przy użyciu klawiatury komputerowej,

 

---   

LMGS, czyli Liga Mistrzów Gier Sieciowych, to blok, którego głównym celem jest kształcenie refleksu, koordynacji, spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia,

3.   

Punktacja turniejowa, poszczególnych blokach tematycznych określona będzie według następujących zasad:

 

---   

każdy uczestnik zajmując miejsce od 1 do 10 otrzyma:

   
I miejsce 11  
II miejsce 10  
III miejsce 9  
IV miejsce 8  
V miejsce 7  
VI miejsce 6  
VII miejsce 5  
VIII miejsce 4  
IX miejsce 3  
X miejsce 2  
 

---   

każdy uczestnik zajmując miejsce od 11 wzwyż:

   

za udział

1

 

4.   

Suma punktów ze wszystkich etapów stanowić będzie o wyniku uzyskanym w całym turnieju. Laureatem turnieju zostaje uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów.

5.   

Zawody odbywać się będą w następujących terminach:

   
listopad LMWI etap I
styczeń LMSP etap II
marzec LMGS etap III

6.   

Dla poszczególnych bloków tematycznych obowiązują odrębne regulaminy, uwzględniające charakter i specyfikę konkurencji.

 
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja