od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku


CYKL EDUKACYJNY 2016-2019

„ANGIELSKI TWOIM OKNEM NA ŚWIAT”
innowacyjny program nauczania języka angielskiego rozszerzający zakres wiadomości i umiejętności językowych

autorstwa pani Marzeny Brejty
pani Magdaleny Marczak
pani Izydory Rydosz,
pani Agaty Ostrowskiej
pani Barbary Silarskiej
 


„PARTNERSTWO MIĘDZYNARODOWE KLUCZEM

DO JĘZYKOWEGO SUKCESU”
innowacyjny program nauczania języka francuskiego rozszerzający zakres wiadomości i umiejętności językowych z ukierunkowaniem na polsko-francuską wymianę młodzieży

autorstwa pani Beaty Jankowskiej


INNOWACJA TEATRALNO - DZIENNIKARSKA

autorstwa pani Małgorzaty Mazur
pani Beaty Jankowskiej


„MATEMATYKA JEST JAK GRA”-
szachy i inne gry logiczne w nauczaniu matematyki

autorstwa pani Anny Struś
pana Adama Koconia


INNOWACJA  PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

O PROFILU SIATKÓWKI I UNIHOKEJA

autorstwa pana Grzegorza Miranowicza
pana Adama Koconia

 


CYKL EDUKACYJNY 2015-2018

„ANGIELSKI KLUCZEM DO SUKCESU”
innowacja z języka angielskiego

autorstwa pani Marzeny Brejty, pani Izydory Rydosz


„POZNAJ JĘZYK, ZDOBĄDŹ PRZYJACIÓŁ”
innowacje z języka francuskiego

autorstwa pani Beaty Jankowskiej


„MYŚL LOGICZNIE, DZIAŁAJ PRAKTYCZNIE”
innowacja z matematyki

autorstwa pani Anny Struś


„KLASA ARTYSTYCZNO – DZIENNIKARSKA”
innowacja z języka polskiego

autorstwa pani Beaty Jankowskiej,
pani Marzeny Radwańskiej


„ZAJĘCIA Z SIATKÓWKI I UNIHOKEJA”

innowacja z wychowania fizycznego

autorstwa pana Sebastiana Wasylika,
pana Adama Koconia
 


CYKL EDUKACYJNY 2014-2017
 

„O KROK DO PRZODU”
innowacja z języka angielskiego

autorstwa pani Izydory Rydosz,
pani Agata Ostrowska
 

„KULTURA FRANCJI I KRAJÓW FRANKOFOŃSKICH”
innowacja z języka francuskiego

autorstwa pani Beaty Jankowskiej


„MATEMATYKA NA OLIMPIJSKIM SZLAKU”
innowacja z matematyki

autorstwa pani Anny Dmitrzak


„ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE- PIŁKA NOŻNA”
innowacja z wychowania fizycznego

autorstwa pana Sebastiana Wasylika
 


CYKL EDUKACYJNY 2013-2016
 

„ ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ”
innowacja z języka angielskiego

autorstwa pani Magdaleny Marczak


„MATEMATYKA JEST MIARĄ WSZYSTKIEGO”
innowacja z matematyki

autorstwa pani Katarzyny Ścieranki


„W ŚWICIE ANIMACJI FLASH”
innowacja z informatyki

autorstwa pana Janusza Piotrowskiego


„W KRAINIE SPORTU”
innowacja z wychowania fizycznego

autorstwa pani Kamili Królickiej
 


 
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja