od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE
      - j. francuski
      - konkursy

           -- Easy as ABC
                  --- wyniki i zadania

           -- English can be fun
           -- Warto znać

           -- Le francais - C'est
                                      facile!

           -- Deutsch macht Spaß
                  --- wyniki i zadania

      - wycieczki zagraniczne
      - obóz językowy
      - wymiana młodzieży
      - nasze talenty
      - innowacje językowe

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1


Regulamin Konkursu Języka Angielskiego ‘Easy as ABC’

§1

Organizacja konkursu

1.  Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku panie Izydora Rydosz i Barbara Silarska.

 

§2

Cele konkursu:

1.  Poszerzenie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych,

2.  Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej,

3.  Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim,

4.  Motywowanie do samodzielnej pracy nad rozwijaniem kompetencji językowych,

5.  Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy,

6.  Propagowanie idei systematyczności i cierpliwości.
 

§3

Uczestnicy konkursu:

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku.

2.  W konkursie uczestniczyć może nieograniczona liczba uczniów z każdej klasy.
 

§4

Przebieg i zasady konkursu:

1. Konkurs będzie przeprowadzony w sześciu etapach, począwszy od 14 marca2016r. Test danego etapu będzie umieszczany na stronie internetowej szkoły w dniu wyznaczonym na rozpoczęcie etapu.

I. 14-19 marca,

II. 21 marca - 2 kwietnia,

II. 4 kwietnia - 9 kwietnia,

IV. 11 kwietnia – 16 kwietnia,

V. 18 kwietnia – 30 kwietnia,

VI. 2 maja – 14 maja.     

Test konkursowy składać  się będzie z trzech zadań (gramatyka, słownictwo, kultura krajów anglojęzycznych) za które uczestnicy będą mogli uzyskać maksymalnie 30 punktów.

2.  Każdy uczestnik ma obowiązek przesłania odpowiedzi drogą mailową na adres easyasabckonkurs@gmail.com do soboty poprzedzającej kolejny etap konkursu do godz.24.00. W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko uczestnika i numer etapu.

3.  O zwycięstwie zadecyduje łączna ilość punktów uzyskanych za wszystkie zadania konkursowe.

4.  Uczestnicy na bieżąco informowani będą zarówno o wynikach poszczególnych etapów jak i klasyfikacji generalnej.

5.  Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w trzech kategoriach wiekowych – klasy pierwsze, drugie i trzecie.

 

§5

Zakres:

1.  Gramatyka

2.  Słownictwo

3.  Kultura krajów anglojęzycznych

 

§6

Język:

1.  Konkurs prowadzony będzie w języku angielskim.

2.  Organizatorki zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika w przypadku którego zachodzi uzasadnione podejrzenie niesamodzielnej pracy.

 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja