od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE
      - j. francuski
      - konkursy

           -- Easy as ABC
                  --- wyniki i zadania

           -- English can be fun
           -- Warto znać

           -- Le francais - C'est
                                      facile!

           -- Deutsch macht Spaß
                  --- wyniki i zadania

      - wycieczki zagraniczne
      - obóz językowy
      - wymiana młodzieży
      - nasze talenty
      - innowacje językowe

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1


Nauczyciele języka angielskiego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku zapraszają uczniów klas 5-6 szkół podstawowych z miasta Sanoka oraz gminy Sanok do udziału w pierwszej edycji konkursu języka angielskiego (elementy kultury Zjednoczonego Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gramatyka i słownictwo – zgodne z podstawą programową nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej).

 

Regulamin Konkursu Języka Angielskiego ‘English can be fun’

 

§1

Organizator konkursu:
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku, ul. Sobieskiego 5; 38-500 Sanok;
Opiekunami konkursu i autorami pytań są nauczyciele języka angielskiego: Magdalena Marczak i Marzena Brejta.

 

§2

Cele konkursu:

1. Poszerzenie wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,

2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej,

3. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim,

4. Motywowanie uczestników konkursu do samodzielnej pracy nad rozwijaniem ich kompetencji językowych,

5. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy,

6. Propagowanie idei systematyczności i cierpliwości.
 

§3

Uczestnicy konkursu:

1. Do udziału zapraszamy uczniów klas 5 – 6 ze szkół podstawowych z terenu Sanoka jak również gminy Sanok.

2. W konkursie może wziąć udział maksymalnie sześciu uczniów z jednej szkoły.

 

§4

Przebieg i zasady konkursu:

1. Począwszy od 1 października 2012r. w każdy poniedziałek w specjalnie w tym celu utworzonej zakładce na stronie internetowej szkoły (www.g2.sanok.pl) ukazywać się będzie zestaw pytań konkursowych.

2. Uczniowie będą mieli czas do soboty na znalezienie odpowiedzi i przesłanie ich na adres g2.konkurs@interia.pl.

3. Odpowiedzi będą indywidualnie przesyłane przez każdego uczestnika konkursu.

4. Odpowiedzi będą sprawdzane w ciągu weekendu, a punkty systematycznie zamieszczane w tabeli na stronie www szkoły.

5. Pierwsza edycja konkursu składać się będzie z osiemnastu etapów tygodniowych, ostatni zestaw ukaże się 4 lutego 2013r (tydzień przed feriami zimowymi).

6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w marcu 2013r, wtedy też odbędzie się uroczystość wręczenia nagród, połączona z Festiwalem Nauki.

7. Nauczyciel prowadzący może jedynie motywować uczniów – nie może podpowiadać ani wyszukiwać odpowiedzi za uczniów.

8. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez szkołę, wydawnictwa językowe oraz sponsorów.

 

§5

Zakres:

1. W konkursie można oczekiwać pytań dotyczących:

a) geografii, historii, polityki, sportu, filmu, muzyki, atrakcji turystycznych, folkloru, religii, rodziny królewskiej, nauki, sławnych ludzi, krajobrazów, ciekawostek itp. dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
b) gramatyki i słownictwa – zakres szkoły podstawowej.

 

§6

Język:

1. Konkurs prowadzony będzie w języku angielskim. Pytania układane będą w tym języku, oczekujemy również odpowiedzi po angielsku.

2. Nie będą oceniane odpowiedzi bezpośrednio skopiowane z tekstów anglojęzycznych. Odpowiedzi maja być układane własnymi słowami uczestników.

 

§7

Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia (karta zgłoszenia na odwrocie) prosimy nadsyłać do 21 września 2012r.

- pocztą na adres: Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii; ul. Sobieskiego 5; 38-500 Sanok (z dopiskiem: ‘English can be fun’);
- fax-em na numer: +48 134630538
- mailem na adres: g2.konkurs@interia.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa szkoły: .....................................................................................................

Adres szkoły: .......................................................................................................

Telefon / fax: .......................................................................................................

Adres e-mail szkoły: ............................................................................................

Nauczyciel – opiekun: .........................................................................................

Adres e-mail opiekuna: .......................................................................................
 

UCZESTNICY:

LP.

IMIĘ

NAZWISKO

KLASA

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 


Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie konkursu.

Data ........................................

Podpis nauczyciela zgłaszającego: ................................................................

 

 

REGULAMIN W FORMACIE PDF
 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja