od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE
      - j. francuski
      - konkursy

           -- Easy as ABC
                  --- wyniki i zadania

           -- English can be fun
           -- Warto znać

           -- Le francais - C'est
                                      facile!

           -- Deutsch macht Spaß
                  --- wyniki i zadania

      - wycieczki zagraniczne
      - obóz językowy
      - wymiana młodzieży
      - nasze talenty
      - innowacje językowe

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1 

Regulamin Konkursu Języka Francuskiego ‘Le francais? - C'est facile!’

 

§1

Organizator konkursu:

 1. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku, ul. Sobieskiego 5; 38-500 Sanok;

 2. Opiekunem konkursu i autorem pytań jest Beata Jankowska – nauczyciel języka francuskiego.

§2
Cele konkursu:

 

 1. Poszerzenie wiedzy o krajach francuskojęzycznych.

 2. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem francuskim.

 3. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej.

 4. Motywowanie uczestników konkursu do samodzielnej pracy nad rozwijaniem ich kompetencji językowych.

 5. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy.

 6. Propagowanie idei systematyczności i cierpliwości.

 

§3
Uczestnicy konkursu:

 

 1. Do udziału zapraszamy uczniów klas  I – III z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku.

 

§4
Przebieg i zasady konkursu:

 

 1. Konkurs przebiegał będzie jednoetapowo.

 2. W podanym na stronie internetowej szkoły terminie w specjalnie w tym celu utworzonej zakładce ukaże się zestaw pytań konkursowych.

 3. Uczniowie będą mieli 14 dni (do godziny 24:00 dnia wskazanego jako termin zakończenia konkursu) na znalezienie odpowiedzi i przesłanie ich na adres g2.lefrancaiscestfacile@interia.pl

 4. Odpowiedzi będą indywidualnie przesyłane przez każdego uczestnika konkursu.

 5. Odpowiedzi muszą być zamieszczone w treści maila, a nie w załączniku, podpisane imieniem i nazwiskiem.

 6. Odpowiedzi zostaną sprawdzone w ciągu 5 dni roboczych od ostatecznej daty nadesłania maili.

 7. Nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem szkolnej strony internetowej w terminie 10 dni roboczych od ostatecznej daty nadesłania odpowiedzi.

 8. Nauczyciel prowadzący może jedynie motywować uczniów – nie może podpowiadać ani wyszukiwać odpowiedzi za uczniów.

 

§5
Zakres:

 

 1. W konkursie można oczekiwać pytań dotyczących: geografii, historii, polityki, sportu, filmu, muzyki, atrakcji turystycznych, folkloru, nauki, sławnych ludzi, krajobrazów, ciekawostek itp. dotyczących krajów francuskojęzycznych.

 

§6
Język:

 

 1. Konkurs prowadzony będzie w języku francuskim. Pytania układane będą w tym języku, oczekujemy również odpowiedzi po francusku.

 2. Nie będą oceniane odpowiedzi bezpośrednio skopiowane z tekstów francuskojęzycznych.

 

§7
Zgłoszenia:

 1. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie u nauczyciela j. francuskiego w terminie wskazanym na stronie internetowej szkoły.

 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja