od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE
      - j. francuski
      - konkursy

           -- Easy as ABC
                  --- wyniki i zadania

           -- English can be fun
           -- Warto znać

           -- Le francais - C'est
                                      facile!

           -- Deutsch macht Spaß
                  --- wyniki i zadania

      - wycieczki zagraniczne
      - obóz językowy
      - wymiana młodzieży
      - nasze talenty
      - innowacje językowe

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1 

Nauczyciele języka niemieckiego i francuskiego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku zapraszają uczniów naszego gimnazjum do udziału w pierwszej edycji konkursu „Warto znać…” obejmującego tematyką elementy kultury krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Księstwa Liechtensteinu) oraz krajów francuskojęzycznych (Francji, Belgii, Luksemburga, Monako, Kanady).
 

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego i Francuskiego ‘WARTO ZNAĆ’

 

§1

Organizator konkursu:
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku, ul. Sobieskiego 5; 38-500 Sanok;
Opiekunami konkursu i autorami pytań są nauczyciele języka niemieckiego: Anna Gładysiewicz i języka francuskiego: Beata Jankowska.

 

§2

Cele konkursu:

 1. Poszerzenie wiedzy o krajach niemiecko- i francuskojęzycznych,

 2. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem niemieckim i francuskim,

 3. Motywowanie uczestników konkursu do samodzielnej pracy,

 4. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy,

 5. Propagowanie idei systematyczności i cierpliwości.
   

§3

Uczestnicy konkursu:

 1. Do udziału zapraszamy uczniów klas  I – III gimnazjum.

 2. By konkurs się odbył musi zgłosić się do niego minimum 6 uczniów.

 

§4

Przebieg i zasady konkursu:

 

 1. Konkurs odbywał się będzie co roku na przełomie października i listopada i składał się będzie z czterech etapów tygodniowych. W każdy wtorek w specjalnie w tym celu utworzonej zakładce na stronie internetowej szkoły (www.g2.sanok.pl) ukazywać się będzie zestaw pytań konkursowych.

 2. Uczniowie będą mieli czas do piątku do godziny 24 na znalezienie odpowiedzi i przesłanie ich na adres g2.wartoznac@gmail.com

 3. Odpowiedzi będą indywidualnie przesyłane przez każdego uczestnika konkursu.

 4. Odpowiedzi muszą być zamieszczone w treści maila a nie w załączniku, podpisane imieniem i nazwiskiem.

 5. Wzór przesyłanych odpowiedzi stanowi załącznik nr 1.

 6. Odpowiedzi będą sprawdzane w ciągu weekendu, a punkty systematycznie zamieszczane w tabeli na stronie www szkoły.

 7. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w listopadzie, a wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego.

 8. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie zostanie wyłoniony po czterech etapach, o wygranej decydować będzie kolejność nadesłania ostatniego zestawu odpowiedzi.

 9. Nauczyciel prowadzący może jedynie motywować uczniów – nie może podpowiadać ani wyszukiwać odpowiedzi za uczniów.

 10. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez szkołę, wydawnictwa językowe oraz sponsorów.

§5

Zakres:

 1. W konkursie można oczekiwać pytań dotyczących:
  a) geografii, historii, polityki, sportu, filmu, muzyki, atrakcji turystycznych, folkloru, nauki, sławnych ludzi, krajobrazów, ciekawostek itp. dotyczących krajów niemiecko- i francuskojęzycznych.

§6

Język:

 1. Konkurs prowadzony będzie w języku polskim.

 

§7

Zgłoszenia:

 1. Organizatorzy konkursu przyjmują zgłoszenia uczniów do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się pierwszego zestawu pytań konkursowych.

 

Załącznik nr 1 - wzór odpowiedzi (*.pdf)

Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia (*.pdf)

 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja