od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 
           - 6 w rozumie
              -- regulamin 2016/17
              -- archiwum konkursu

           - nasze osiągnięcia
           - ciekawe strony

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

SZÓSTKA W ROZUMIE 2016/2017

Regulamin konkursu matematycznego dla uczniów sanockich gimnazjów

pod patronatem

BURMISTRZA MIASTA SANOKA


1.   

CELE KONKURSU:

 

---   

Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

 

---   

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów.

 

---   

Rozszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych.

 

---   

Rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia.

 

---   

Rozwijanie samokształcenia się uczniów.

2.   

ZASADY KONKURSU:

 

---   

Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku.

 

---   

Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Sanoka.

 

---   

W konkursie mogą brać udział chętni uczniowie klas I, II i III sanockich gimnazjów.

 

---   

Szkołą może zgłosić maksymalnie 4 uczniów.

 

---   

Uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych i otwartych.

 

---   

Termin konkursu: 10.05.2017 r.

 

---   

Miejsce konkursu: Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

 

---   

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do: 21.04.2017 r., na adres: an.snie@poczta.fm

 

---   

Wzór zgłoszenia:

   

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM:

   
Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nauczyciel przygotowujący
1      
2      
3      
4      
5      
 

---   

Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „MISTRZ MATEMATYKI”.

 

---   

Trzech uczniów z najwyższymi wynikami otrzyma nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

---   

O miejscu i terminie wręczenia nagród nauczyciele opiekunowie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

---   

Każdy uczestnik konkursu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, którego interpretacja należy do organizatora.

 

---   

Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu „Szóstka w rozumie”. Dotyczy to zarówno zgłaszających się uczniów, jak i nauczycieli – opiekunów zgłoszonych uczestników. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uczestnikom konkursu oraz nauczycielom – opiekunom zgłoszonych uczestników przysługuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.

3.   

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

---   

Zadania konkursowe obejmować będą zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej z matematyki dla gimnazjum oraz potrzebny do rozwiązania zadań podanych w literaturze.

4.   

NAGRODY:

 

---   

Dyplomy i nagrody rzeczowe,

5.   

LITERATURA:

 

---   

Z. Bobiński, P. Nędzyński, Liga zadaniowa. Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką, Wydawnictwo Aksjomat Toruń 2004

 

---   

Z. Bobiński, P. Nędzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w gimnazjum, Wydawnictwo Aksjomat Toruń 2010

 

---   

H. Pawłowski, Olimpiady i konkursy matematyczne, Oficyna wydawnicza Tutor, Toruń 2006

 

---   

W. Guzicki, Rozszerzony program matematyki w gimnazjum, Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013

 

---   

W. Bednarek, Konkursy matematyczne w gimnazjum. Przygotuj się sam! Wydawnictwo NOWIK, Opole 2000

 

---   

P. Jędrzejewicz, Bukiety matematyczne dla gimnazjalistów. Zadania przygotowujące do konkursów, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2009

 

---   

T. Elsner, Konkursy matematyczne dla gimnazjum wydawnictwo Łowcy Talentów - JERSZ, Wrocław 2010


 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja