od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK
          - krew bez tajemnic
          - nasze konkursy
          - nasze osiągnięcia
          - ZR PCK Sanok
          - ZASŁUŻENI
          - ciekawe linki


  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku...

SZKOLNE KOŁO PCK
Gimnazjum nr 2 w Sanoku im Królowej Zofii

pod hasłem: “Dar krwi - darem życia”

I.  

Cele:

 

---  

wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń życia lub zdrowia;

 

---  

przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i społecznym;

 

---  

doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i rozwijanie ich o elementy ratownictwa przedmedycznego;

 

---  

rozwijanie umiejętności komunikowania, pracy w grupie;

 

---  

kształtowanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

II.  

Harmonogram pracy:

 

---  

Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny.
 

---  

Nabór nowych członków.
 

---  

Przeprowadzenie pogadanki wśród członków koła, na temat historii powstania i działalności czerwonego krzyża w Polsce i na świecie.
 

---  

Współorganizacja akcji “Sprzątanie Świata”.
 

---  

Udział w Ogólnopolskim konkursie promującym honorowe krwiodawstwo.
 

---  

Promowanie idei “Dnia walki z głodem”.
 

---  

Pogadanka na temat “Wolontariusz – bohater naszych czasów”.
 

---  

Spotkanie klas pierwszych z przedstawicielem GOPR-u w Sanoku dotyczące akcji “Bezpieczne góry”.
 

---  

Udział w ogólnopolskiej akcji “Góra Grosza”.
 

---  

Promowanie zdrowego stylu życia.
 

---  

Przeprowadzenie, w związku ze światowym dniem bez papierosa, ankiety wśród gimnazjalistów pod hasłem “Dlaczego nigdy nie będę palić papierosów?”
 

---  

Przeprowadzenie pogadanki, na temat AIDS i HIV - 1 grudnia “Światowy Dzień Walki z AIDS”
 

---  

Podjęcie przygotowań do akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 

---  

Przeprowadzenie akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 

---  

Przeprowadzenie pogadanki “Biedny – nie znaczy gorszy”. 
 

---  

Pomoc przy organizacji konkursu ekologiczno – przyrodniczego Przyroda Potrzebuje Przyjaciół.
 

---  

Pogadanka nt. Co to znaczy tolerancja? Czy jestem tolerancyjny? 
 

---  

Wystawa ulotek i broszurek prozdrowotnych z okazji Dnia Służby Zdrowia.
 

---  

Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną z przeznaczeniem dla chorych przebywających w szpitalu. 
 

---  

Współorganizacja akademii z okazji Dnia Ziemi.
 

---  

Udział w ogólnoszkolnym konkursie “Pierwsza Pomoc”
 

---  

Promowanie akcji “...By wakacje były bezpieczne”.
 

---  

Podsumowanie pracy w roku szkolnym.

opracowanie: Szkolne Koło PCK
pod kierunkiem: mgr Marii Trzeciak

 
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja