od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

DRUŻYNA Z G2 NA PODIUM (24 marca 2017 r.)

24 marca 2017 odbył się CZWARTY etap XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W gościnnych progach Urzędu Marszałkowskiego młodzież i ich opiekunów przywitała wicemarszałek Maria Kurowska oraz dyrekcja i przedstawiciele Parków Krajobrazowych w Krośnie i Przemyślu. Gorące słowa skierowała do młodzieży Pani WiceMarszałek:

"Cieszę się, że wśród ludzi młodych jest tylu pasjonatów przyrody,

że dostrzegacie piękno i urok miejsc, w których mieszkacie, uczycie się.

Parki krajobrazowe ze względu na swoje wartości przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe,

a także na walory krajobrazowe są obszarami chronionymi.

Musimy zrobić wszystko, by te wartości zachować dla następnych pokoleń.

Fakt, że interesujecie się przyrodą, że chcecie lepiej poznawać miejsca tak bogate

w różnorodną faunę i florę oznacza, że macie świadomość, jakim dobrem narodowym

jest nasza piękna podkarpacka i polska przyroda".

Celem konkursu było:

--- zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych,

--- zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska,

--- jak również kształtowanie świadomości i rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody.

Udział w konkursie, obok poszerzenia wiedzy uczestników, kształtował  proekologiczne postawy młodego pokolenia.

W konkursie rywalizowało 9 czteroosobowych zespołów, reprezentujących szkoły gimnazjalne z terenów poszczególnych parków krajobrazowych i ich otulin, położonych na terenie województwa podkarpackiego.

Drużyna z Gimnazjum nr 2 w składzie: Julia Futyma, Maria Kondyjowska, Maria Masłowska, Małgorzata Wosik pod opieką Marii Trzeciak rywalizowała o udział w finale konkursu. Zajęła wysokie III miejsce godnie reprezentując Sanok, powiat sanocki, Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Zwycięzcą została drużyna z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej, II miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu.

Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe upominki z rąk  Marii Kurowskiej - WiceMarszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzeja Kuliga - dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Łukasza Piroga - dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Jerzego Wolskiego - dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Miejsca zajęli kolejno:

I miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej (254 pkt.)

II miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu (243 pkt.)

III miejsce - drużyna z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku (215 pkt.)

V miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Krzywczy (207 pkt.)

V miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej (192 pkt.)

VI miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej (176 pkt.).

VII miejsce - drużyna z Gimnazjum w Lutowiskach (132 pkt.)

VIII miejsce - drużyna z Gimnazjum w Lipie  (109 pkt.)

IX miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli (104 pkt.)

!!!  GRATULUJEMY uczestnikom oraz NASZYM ŚWIETNYM DZIEWCZYNOM  !!!


KOLEJNY TRIUMF UCZNIÓW Z G2 (13 stycznia 2017 r.)

W dniu 13 stycznia 2017 roku Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadził III - parkowy etap XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pt. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W dwóch miejscowościach Parków Krajobrazowych: Południowo-roztoczańskim – Horyńcu-Zdroju i Pogórza Przemyskiego - Birczy, młodzież z 8 gimnazjów pisała testy z wyboru, składające się z 25 pytań, kwalifikujące jeden zespół czteroosobowy z każdego parku krajobrazowego do kolejnego IV-wojewódzkiego etapu konkursu.

Nasza drużyna w składzie: Julia Futyma, Maria Kondyjowska, Małgorzata Wosik i Anna Masłowska po raz kolejny okazała się najlepsza z wiedzy przyrodniczo – geograficzno – ekologicznej. Pokonała wszystkie drużyny i będzie reprezentować Sanok i Gminę Sanok na etapie wojewódzkim.

Gratulujemy, czekamy na dalsze sukcesy.

Koordynatorem z ramienia Urzędu Miasta Sanoka jest Piotr Kutiak, a do konkursu przygotowywała uczennice Maria Trzeciak.


EKO SANOK ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ MIASTA (sprawozdanie z realizacji)

CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZOSTAŁY ZREALIZOWANE, ROZWIJAŁY POJĘCIA EKOLOGICZNE, ANGAŻOWAŁY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ:

- Rozwijały wrażliwości uczniów na problemy środowiska przyrodniczego.

- Kształtowały proekologiczną motywację uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska.

- Uświadomiły o wpływie dobrych i złych nawyków na stan środowiska, poprzez obcowanie z przyrodą podczas wycieczek i spotkań o charakterze ekologicznym.

- Budowały postawy odpowiedzialnego i świadomego człowieka, poprzez wpływ zachowania jednostki na życie ogółu, poprzez wpływ działań w swojej okolicy i zależności do stanu środowiska na świecie.

- Uwrażliwiały na piękno i oryginalność różnych miejsc naszego regionu. Rozwijały pasje, oraz dociekliwość badawczą, jednocześnie promując ekologiczne postawy wśród uczniów.

- Wykazywały skutki nieodpowiedzialnej i nieodwracalnej ingerencji człowieka w świecie przyrody.

- Uczyły obowiązku dbania o przyrodę przez każdego obywatela naszego miasta.


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS (rok szkolny 2016/2017)

ZADANIE 1 - EKO - zbiórka baterii,

ZADANIE 2 - EKO - zbiórka plastikowych nakrętek,

ZADANIE 3 - EKO - jesienny Sanok w fotografii,

ZADANIE 4 - EKO - ekologiczne ozdoby choinkowe,

ZADANIE 5 - EKO - międzyklasowy quiz ekologiczny i zbiórka baterii,

ZADANIE 6 - EKO - zbiórka plastikowych nakrętek,

ZADANIE 7 - EKO - zbiórka baterii,

ZADANIE 8 - EKO - zbiórka starych, zużytych telefonów komórkowych,

ZADANIE 9 - EKO - zbiórka zużytych tonerów.


ZBIÓRKA MAKULATURY (zadanie 1-EKO, wrzesień 2015)

 


ZBIÓRKA MAKULATURY (zadanie 6-EKO, marzec 2013)

 


ZBIÓRKA PUSZEK ALUMINIOWYCH ( zadanie 5-EKO, luty 2013)

 

Celem akcji było uświadomienie młodzieży o konieczności odzyskiwania odpadów z puszek aluminiowych oraz poddawaniu ich recyklingowy.
Pamiętajmy że:
 - puszki aluminiowe nie ulegają rozkładowi,
 - każda wyrzucona puszka zalega w glebie tysiące lat,
 - puszki należy segregować i poddawać recyklingowi,
 - surowce utworzone z odzysku wtórnie dodaje się do plastiku, produkcji polarów czy innej odzieży
   ochronnej.


ZBIÓRKA BATERII (zadanie 4-EKO, styczeń 2013)

 

Baterie zaliczamy do odpadów niebezpiecznych. Należy je bezwzględnie oddzielnie od innych odpadów, ponieważ zawarte w nich składniki (w szczególności metale ciężkie) w kontakcie z glebą lub wodą powodują ich skażenie.
Dla przykładu: 1 bateria z zegarka elektronicznego może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.
W I turze zbiórki zebraliśmy 3.920 szt. baterii. Przypominamy, że zbiórka trwa cały rok.
Nad sprawnym przebiegiem tej akcji czuwało jury w składzie: Maria Trzeciak, Aneta Pelc, Sabina Bednarczyk, Marzena Brejta (nauczyciele – koordynatorzy),
Katarzyna Benedyk, Katarzyna Hydzik, Jagoda Hydzik, Piotr Nowicki, Tomasz Stabryła (członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego).
 


ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK (zadanie 3-EKO, grudzień 2012)

W ramach rywalizacji między klasowej największym zainteresowaniem cieszyła się zbiórka plastikowych zakrętek.
Głównym i niezaprzeczalnie najważniejszym aspektem jest to że poprzez zbiórkę zakrętek pomagamy nie tylko przyrodzie chroniąc jej naturalne zasoby, ale możemy pomóc potrzebującym. Nakrętki oddawane są w celach przetwarzania ich na inny surowiec, za co uzyskiwana jest pomoc. Nasza zbiórka przeznaczona jest dla Marcina Kasprzyckiego, na pomoc w zakupieniu wózka inwalidzkiego.
I tura zbiórki zakończyła się ogromnym sukcesem z czego jesteśmy bardzo dumni dziękujemy naszym uczniom, ich rodzinom i przyjaciołom. Zbiórka nakrętek jest skuteczna przy ogromnej ich ilości.
400 - 450 nakrętek waży kilogram.
Nasza szkoła zebrała 141.876 zakrętek co daje 355 kg plastiku.
Nad sprawnym przebiegiem tej akcji czuwało jury w składzie: Maria Trzeciak, Aneta Pelc, Sabina Bednarczyk, Marzena Brejta (nauczyciele – koordynatorzy),
Katarzyna Benedyk, Katarzyna Hydzik, Jagoda Hydzik, Piotr Nowicki, Tomasz Stabryła (członkowie Szkolnego).


ZBIÓRKA BUTELEK PLASTIKOWYCH PET ( zadanie 2-EKO, grudzień 2012)

Uczniowie naszego gimnazjum wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnie uczestniczyli w zbiórce butelek PET.
Celem akcji było:
 a. uświadomienie konieczności segregacji odpadów surowców wtórnych,
 b. uświadomienie wpływu działalności człowieka na stan środowiska.
Ogółem zebrano 3,191 butelek plastikowych PET.
Nad sprawnym przebiegiem tej akcji czuwało jury w składzie:
Maria Trzeciak, Katarzyna Benedyk, Katarzyna Haduch, Jagoda Haduch, Piotr Nowicki, Paweł Janiec, Adam Faciszewski, Jakub Bindas, Tomasz Stabryła (członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego).
 


WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY (zadanie 1-EKO, październik 2012)

Wielka Zbiórka makulatury okazała się dużym sukcesem naszej młodzieży.
Pamiętajmy, jeden człowiek zużywa ok. 240 kg papieru, do wytworzenia takiej ilości potrzeba 4 drzew lub 270 kg makulatury. Jest to jednocześnie najlepsze rozwiązanie efektywnej redukcji odpadów.
Ogółem zebrano 880 kg wtórnego surowca, z tego uczniowie naszej szkoły przynieśli 584 kg, 296 kg została zebrana przez nauczycieli i administrację szkoły.
 


 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja