od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNO¦CI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZˇD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT
          - kronika sportowa
          - nasze osi±gnięcia
          - UNI-GIM
          - nasze zajęcia
          - nasze rekordy
          - "Złota 10 - tka"
          - archiwum imprez
          - materiały


  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁO¦NIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZO¦KA

  - WYCIECZKI

 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

aktualizacja: Bartłomiej Tutak, z klasy 2d

Uczniowie startując w zawodach, w których reprezentują szkołę, otrzymują punkty w zależności od szczebla zawodów:

1.  

Zawody gminne

15 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

8 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

6 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

3 pkt.

2.  

Zawody powiatowe

30 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

15 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

10 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

5 pkt.

3.  

Zawody rejonowe

50 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

25 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

18 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

10 pkt.

4.  

Pófinał wojewódzki

70 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

35 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

25 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

15 pkt.

5.  

Zawody wojewódzkie

100 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie I miejsca

50 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie II miejsca

35 pkt.

 

Dodatkowo za zajęcie III miejsca

20 pkt.

Najlepsi uczniowie, podczas podsumowania roku sportowego w czerwcu, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie, którzy otrzymają ocenę z zachowania niższą niż poprawną lub ocenę semestralną niedostateczną nie będą mogli wziąć udziału w konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest także ocena co najmniej bardzo dobra z wychowania fizycznego.


WYRÓŻNIONA 2 SPORTOWCÓW - rok szkolny 2007/2008

ZŁOTA 13 SPORTOWCÓW - rok szkolny 2006/2007

ZŁOTA 10 SPORTOWCÓW - rok szkolny 2005/2006


 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałc±ce
II Liceum Ogólnokszałc±ce
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja