od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE
          - nasi najlepsi
          - nasi wybitni
          - nasi współcześni
          - galeria klas
          - absolwenci


  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1
Wybitni absolwenci
Gimnazjum nr 2 w Sanoku im. Królowej Zofii

Prof. Feliks Młynarski
Urodzony w 1884r., w latach 1894-1902 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Sanoku, w którym zdał maturę, następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie I wojny światowej został wysłany do USA w celu rozpowszechnienia idei Legionów Polskich wśród polonii amerykańskiej.

 

Na przełomie 1923/1924r. brał aktywny udział w "reformie walutowej Grabskiego". Był jednym ze współtwórców Banku Polskiego (dziś NBP ), którego był wiceprezesem w latach 1925-1930. Po ustąpieniu z Banku Polskiego został profesorem bankowości w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję prezesa Banku Emisyjnego. Autor publikacji z zakresu bankowości: "Siła nabywcza pieniądza" i " Kryzys i reforma walutowa".


Doc. dr hab. Adam Fastnacht
Urodził się 27 lipca 1913r. w Sanoku, w latach 1923-1931 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii,  w którym zdał maturę.
Następnie rozpoczął    studia    na    Wydziale   Humanistycznym

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Adam Fastnacht to największy badacz dziejów Sanoka i Ziemi Sanockiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Ossolineum we Lwowie. W czasie II wojny światowej ukrywał się i pracował  w majątku ziemskim koło Sanoka. Po zakończeniu wojny wrócił do Sanoka, a wiosną 1946r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał tytuł doktora za pracę pt. „Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650”. W tym samym roku podjął pracę we Wrocławiu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie oddał się działalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Sanoka. Zmarł 16 lutego1987r. we Wrocławiu, człowiek który swą działalnością rozsławił imię Ziemi Sanockiej.


Płk. dr med. Stefan Mozołowski
Urodził się 19 II 1892r. w Sanoku. W latach 1902-1910 uczęszczał do naszego Gimnazjum Męskiego, w którym zdał maturę z wyróżnieniem i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego.
W czasie I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich.   W   1917r.   uzyskał   dyplom   ukończenia

medycyny we Lwowie i został lekarzem wojskowym. Od 1934r. został osobistym lekarzem Józefa Piłsudskiego, po którego  śmierci wydał pracę pt.„O chorobie poprzedzającej zgon Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. We wrześniu 1939r. został komendantem Szpitala Wojennego w Tarnopolu, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony został wraz z innymi oficerami w obozie jenieckim w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940r. przez NKWD w więzieniu w Charkowie.


 

1  2  3

>>>>>

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja