od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM
"PRZYJAZNA SZKOŁA"

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku


Jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "PRZYJAZNA SZKOŁA" od 2013 roku.

2015 roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 3.006,63 zł. od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w ramach Akcji 1% dla mojej szkoły.

Z tych środków zostały zakupione 4 komputery, które umożliwiają korzystanie z dziennika elektronicznego na terenie naszej szkoły oraz działanie Szkolnego Radiowęzła. Kwota wykorzystana na ten cel wyniosła: 1.400,00 zł.

Dodatkowo  za  kwotę: 1.606,63 zł.  został  zakupiony  projektor,

który jest wykorzystywany podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Realizacja wydatków została dokonana zgodnie z Umową nr W43/A/2014/09/18 z dnia 18 lutego 2015 r. zawartą pomiędzy stowarzyszeniem, a naszą szkołą.

Wacław Bojarski

koordynator Akcji 1% dla mojej szkoły

 
PREZENTACJA SPRZĘTU ZAKUPIONEGO Z W/W ŚRODKÓW

Sprzęt: Projektor ACER

Kwota: 1.606,63 zł.

Sala: 15

Nr inwentarzowy: G2/K2/69/115

Sprzęt: Jednostka Centralna INTEL C2D/2GB

Kwota: 350,00 zł.

Sala: 15

Nr inwentarzowy: G2/K2/77/126

Sprzęt: Jednostka Centralna INTEL C2D/2GB

Kwota: 350,00 zł.

Sala: 15

Nr inwentarzowy: G2/K2/77/127

Sprzęt: Jednostka Centralna INTEL C2D/2GB

Kwota: 350,00 zł.

Sala: 18

Nr inwentarzowy: G2/K2/77/128

Sprzęt: Jednostka Centralna INTEL C2D/2GB

Kwota: 350,00 zł.

Sala: Radiowęzeł

Nr inwentarzowy: G2/K2/77/129

 

 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja