od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY
          - nadanie imienia
          - patronka
          - poczty
          - kalendarium
          - dyrektorzy
          - legendy
          - pocztówki  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1


Kalendarium
Gimnazjum nr 2 w Sanoku im. Królowej Zofii

 


1880 

--- powstanie Gimnazjum Męskiego,

1881

--- klasa pierwsza liczy 63 uczniów,

20 X 1883

--- przenosiny do nowego gmachu,

1888

--- pierwsza matura, którą zdało 63 uczniów,

1898

---

jubileusz Adama Mickiewicz, uczniowie i nauczyciele usypują na Górze Parkowej kopiec ku czci poety,

1906

---

25-lecie powstania szkoły (820 uczniów w 18 oddziałach, w tym 520 Polaków 170 Rusinów i 70 Żydów),

1922

---

szkoła otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum im. Królowej Zofii

1938

---

zjazd koleżeński zorganizowany z okazji 50- lecia pierwszej matury,

1953 ---

nazwę szkoły zmieniono na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Męskie,

1958 ---

zjazd wychowanków z okazji 70 - lecia pierwszej matury,

1965 ---

oddzielenie szkoły podstawowej i 11-latki, powstanie  Szkoły Podstawowej nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego,

3 IX 1973 ---

przekazanie nowego obiektu I LO i nadanie tej placówce imienia  Komisji Edukacji Narodowej,

1980 ---

zjazd z okazji 100 - lecia postania szkoły,

14 XII 1990 ---

przywrócenie imienia pierwotnej patronki szkoły - Królowa Zofia,

5 V 1993 ---

organizowanie głośnych obchodów ,,Święta Ziemi" w Sanoku przez  Szkołę Podstawową nr 4

20-23 II 1994 ---

sztafeta dziewcząt w short tracku zajęła IV miejsce w XX Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,

15 X 1996 ---

wizyta ks. bp. Stefana Moskwy w naszej szkole,

21-23 III 1997 ---

szkoła otworzyła swoje podwoje dla licznej rzeszy młodzieży, która zjechała do Sanoka na ,,Archidiecezjalne Spotkanie Młodych",

lato 1997 ---

remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4,

1 IX 1999 ---

powstaje Gimnazjum nr 2.

20 IV 2001 ---

powstaje witryna internetowa gimnazjum dostępna pod adresem - www.g2zofia.prox.pl.

4 III 2003 ---

powstaje Internetowa Kronika Wydarzeń, czyli system news-ów, dzięki któremu na bieżąco rejestrowane są najważniejsze wydarzenia naszej szkoły.

3 VI 2003 ---

1 Festiwal Nauki, czyli Dni Otwarte Naszego Gimnazjum dla uczniów klas szóstych sanockich szkół podstawowych, którzy stoją przed ważną decyzją wyboru przyszłej szkoły.

13 V 2005 ---

nadanie imienia Królowej Zofii, rodzice fundują sztandar,  pracownicy szkoły - tablicę pamiątkową.

1-3 VII 2005 ---

zjazd absolwentów z okazji 125-lecia powstania szkoły.

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja