od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY
          - nadanie imienia
          - patronka
          - poczty
          - kalendarium
          - dyrektorzy
          - legendy
          - pocztówki  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku...

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku


Królowa miała prawo mianowania urzędników świeckich, a nawet dzięki swym dobrym kontaktom z papieżem Piusem II uzyskała prawo nominacji na niektóre beneficja kościelne w Polsce. Pierwsza wzmianka o jej pobycie w Sanoku jest datowane na XI 1435r.Jej mieszkanie na zamku zwano “cubiculum Reginale”. Nie mieszkała tu wyłącznie w charakterze rezydentki, ale brała czynny udział w posiedzeniach sądów sanockich, wyznaczała ich składy i wydawała wyroki. Zaufanie do jej kompetencji było tak duże, że bardzo często odraczano wydanie wyroku aż do przyjazdu królowej.

Zofia wspomagała także rozwój miast ( np. zwolniła mieszczan Mrzygłodu z pewnych podatków po pożarze w 1435 r.) a szczególnie o obronność twierdzy sanockiej. Sanok zawdzięcza królowej m.in. prawo własności do dzisiejszej Góry Parkowej zwanej wtedy Stróżnią (od straży wystawianych na szczycie w celu ostrzeżenia zamku o zbliżającym się niebezpieczeństwie). 24 XI 1446 r. zakończyła ona spór między miastem a Tomaszem Skonczewiczem o ogród na górze Stróżni, który po wsze czasy przyznano Sanokowi.

Zamek Sanocki nie mógł się równać z Wawelem, ale był tu prawdziwy dwór z marszałkiem, stolnikiem, kuchmistrzem, pisarzem i kapelanem. Niestety dochody z Ziemi Sanockiej nie starczały na potrzeby królowej, stąd zdarzało się, iż musiała pożyczać pieniądze u swoich poddanych.

Do dziś niestety nie zachowały się żadne portrety Zofii Holszańskiej. Matka dynastii Jagiellońskiej musiała być ładną kobietą skoro Wł. Jagiełło zdecydował się ją poślubić, mimo iż nie wniosła żadnych liczących się koligacji i majątków. Niewątpliwie była osobą nie tylko energiczną i ambitną, ale i również inteligentną o dużej sile charakteru. Przeniesiona w całkowicie odmienne warunki kulturowe, do obcego kraju i środowiska, na pozycję o której nie mogła nigdy marzyć – z zadziwiającą łatwością przystosowała się do nowych warunków i bardzo szybko zaczęła korzystać ze swej pozycji we właściwy sposób. Zofia prezentuje zresztą w tym wypadku dość typowe zachowanie – samorealizacji poprzez los dzieci, do których była gorąco przywiązana.

Sonka nie była osobą wykształcona, ale nauczyła się po polsku czytać i pisać skoro dla niej kapelan Jędrzej z Jaszowic przełożył w 1455 r. na język polski Biblię – znaną dziś jako “ Biblia królowej Zofii”. Mimo że dzieło nie zostało ukończone, stanowi jeden z najcenniejszych zabytków języka polskiego.

Osobowość królowej – pogodnej, bystrej i obdarzonej zdrowym rozsądkiem i sprytem wywołuje bardzo pozytywne wrażenie. Życie jej nie było zapewne tak szczęśliwe, jakiego by można życzyć inteligentnej i sympatycznej kobiecie. Królową była zaledwie lat dwanaście, owdowiała mając lat dwadzieścia dziewięć i odtąd poświęciła się wyłącznie dzieciom i Ziemi Sanockiej.


Bibliografia:
M. Duczmal “Jagiellonowie”, E. Zając “Szkice z dziejów Sanoka”, R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, “Dzieje Polski średniowiecznej”

opracował: mgr Daniel Sękowski


<<<<<

1  2  3

 
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja