od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY
          - nadanie imienia
          - patronka
          - poczty
          - kalendarium
          - dyrektorzy
          - legendy
          - pocztówki  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Nowa strona 1


Miasto Sanok było dawniej grodem na zachodnim krańcu Rusi Halickiej. Do Korony przyłączone przez Króla Kazimierza Wielkiego, w połowie XIV wieku. Gród stał się ośrodkiem władzy Ziemi Sanockiej. Nazwa miasta pochodzi zapewne od nazwy, przepływającej obok rzeki San. Miasto, a raczej gród, ma historię biorącą początek od epoki kamiennej. Najnowsze wykopaliska wskazują, że ludzie żyli tu już około 4 tys. lat p.n.e. W Trepczy, która była niegdyś początkiem Sanoka, przeprowadzone wykopaliska potwierdzają to bardzo dokładnie. Znaleziono tam między innymi monetę celtycką z II w.p.n.e. Po raz pierwszy Sanok został wymieniony jako gród w 1150r., w latopisie hipackim. Prawa lokacyjne otrzymał gród od księcia halickiego Jerzego II Trojdenowicza. W 1417r. odbył się w naszym grodzie, na Zamku Sanockim, ślub  Króla Władysława Jagiełły z jego żoną Elżbietą Granowiską. Świetny okres istnienia Zamek nasz miał w czasach Królowej Bony, z którą wiąże się jego rozbudowa, a miasto otrzymało nowy herb, w którym uwzględniono znak herbowy Sforzów. Z naszego miasta pochodzi znany humanista Grzegorz z Sanoka, góry później piastował urząd arcybiskupa Lwowa oraz Jan Gronek, długoletni lektor Uniwersytety Jagiellońskiego. W wyniku rozbiorów Polski, Galicja, a wraz z nią i miasto Sanok, weszła we władanie monarchii Habsburskiej. Z tego okresu pochodzi m.in. dwugłowy cesarski  orzeł widniejący na frontonie budynku Urzędu Miasta. W 1918roku,  po przeszło wiekowej niewoli, nastąpiło wskrzeszenie I Rzeczypospolitej.  Ziemia sanocka, a wraz z nią i jej stolica Sanok wróciła do macierzy. Dziś Sanok pełni rolę "bramy do Bieszczad". Znajduje się w nim Skansen Budownictwa Ludowego: Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan oraz Muzeum Historyczne, w którym znajduje się między innymi cenna kolekcja ikon i obrazów
 sanockiego malarza Z. Beksińskiego.


Powyższy tekst oraz pocztówki pochodzą z albumu
"SANOK NA DAWNEJ POCZTÓWCE"
autorstwa Pani Marii Łapiszczak

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja