od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK
          - krew bez tajemnic
          - nasze konkursy
          - nasze osiągnięcia
          - ZR PCK Sanok
          - ZASŁUŻENI
          - ciekawe linki


  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku...

NASZE KONKURSY


OLIMPIADA ZDROWIA

opracowanie: Szkolne Koło PCK
pod kierunkiem: mgr Marii Trzeciak

KONKURS NA LOGO SZKOLNEGO KOŁA PCK --- "GLOBINEK"

I.  

Założenia organizacyjne:
Konkurs skierowany jest do młodzieży klas pierwszych, drugich i trzecich naszego gimnazjum,

II.  

Cele konkursu:

 

---  

promocja honorowego krwiodawstwa PCK,

 

---  

promocja Szkolnego Koła PCK,

III.  

Organizator konkursu:
Szkolne Koło PCK Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku,

IV.  

Koordynator konkursu:
Pani Maria Trzeciak (opiekunka koła)

V.  

Tematyka prac konkursowych:

 

---  

opracowanie projektów graficznych , zgodnych ze środowiskiem Microsoft Windows,

 

---  

pliki graficzne powinny być w formacie jpg, o rozmiarach 1024x768 i pojemności pliku nie większej jak 450 kB,

VI.  

Jury konkursowe:

 

---  

Pani Anna Trebenda – Dyrektor Szkoły,
 

---  

Pani Gabriela Socha – Plastyk Szkoły,
 

---  

Pan Janusz Piotrowski – Informatyk Szkoły

VII.  

Terminy:

 

---  

3 października 2006 roku – ogłoszenie konkursu,
 

---  

do 20 listopada 2006 roku – przekazanie prac konkursowych na ręce Pani Marii Trzeciak,

 

---  

25 listopada 2006 roku – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników,

VIII.  

Nagrody:

 

---  

nagroda niespodzianka Szkolnego Koła PCK za zajęcie I miejsca,

 

---  

nagroda niespodzianka Samorządu Uczniowskiego za zajęcie II miejsca,

 

---  

nagroda niespodzianka Rady Rodziców za zajęcie III miejsca,

IX.  

Postanowienia końcowe:

 

---  

każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę konkursową,

 

---  

organizatorzy nie zwracają nośników, na których zostały przekazane prace konkursowe (dyskietki, płyty CDR, DVDR itp.).

 

---  

sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący jury konkursowego,

 

---  

uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie prac konkursowych przez organizatora w celach marketingowych.

opracowanie: Zespół nr 2
w składzie: Damian Sieradzki, Patryk Szarek
pod kierunkiem: mgr
Wacława Bojarskiego

KONKURS NA PLAKAT --- "KREW DAREM ŻYCIA"

opracowanie: Zespół nr 2
w składzie: Patryk Szarek
pod kierunkiem: mgr Marii Trzeciak
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja