od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI
          - wydarzenia kulturalne
          - innowacje j. polskiego
          - kółko teatralne

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

INNOWACJE JĘZYKA POLSKIEGO

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

CYKL EDUKACYJNY 2016-2019
 

INNOWACJA TEATRALNO - DZIENNIKARSKA

autorstwa pani Małgorzaty Mazur
pani Beaty Jankowskiej

Innowacja teatralno – dziennikarska jest prowadzona dla chętnych uczniów klas pierwszych naszej szkoły. W tym roku szkolnym zajęcia dotyczą zagadnień związanych z teatrem.

Podstawowym założeniem innowacji jest przygotowanie do odbioru sztuki, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Uczniowie maja możliwość wnikania w istotę pracy aktora, reżysera, scenografa.

Efektem końcowym pracy zespołu będzie przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek” prezentowane przed szerszą publicznością.


CYKL EDUKACYJNY 2015-2018
 

„KLASA ARTYSTYCZNO – DZIENNIKARSKA”
innowacja z języka polskiego

autorstwa pani Beaty Jankowskiej,
pani Marzeny Radwańskiej

Innowacyjny program adresowany jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań artystycznych i dziennikarskich ze szczególnym ukierunkowaniem na dyscypliny takie jak: sztuka dziennikarska, film, teatr, literatura, historia sztuki, malarstwo i fotografia.

Dzięki wzbogaceniu programu szkolnego z zakresu przedmiotów humanistycznych i artystycznych o dodatkowe treści i przedsięwzięcia, nasi uczniowie mogą

--- kształtować i rozwijać umiejętności swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w każdej formie z zachowaniem zasad poprawności językowej w celu nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich;

--- doskonalić umiejętności swobodnego poruszania się w świecie mediów, kultury
i technologii informacyjnych;

--- są motywowani do aktywności w zakresie prezentowania własnej twórczości na forum szkolnym i poza nim poprzez redagowanie gazetki szkolnej, tworzenie blogów, upublicznianie własnych małych form literackich, filmowych i teatralnych;

--- kształtować twórcze postawy oraz zachęcani są do działania na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego.

Wymienione powyżej cele realizowane są m. in. poprzez udział uczniów w warsztatach filmowych, teatralnych, artystycznych, na bazie których tworzone są przedstawienia teatralne, etiudy filmowe, wystawy fotograficzne, plastyczne, redagowana jest gazetka szkolna, powstają teksty literackie i inicjowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia w których aktywnie uczestniczy nasza młodzież nie tylko na forum szkoły, ale też poprzez udzielanie się w środowisku lokalnym.

Nasi uczniowie chętnie odwiedzają wystawy artystyczne oraz uczestniczą w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Działaniom tym sprzyja nawiązana przez szkołę w tym celu współpraca z Biurem Wystaw Artystycznych – Galerią Sanocką, Miejską Biblioteką Publiczną, Młodzieżowym Domem Kultury oraz innymi instytucjami  kulturalnymi naszego regionu.


 
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja