od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI

 
Movie1

SZKOLNE KOŁO CARITAS

WOLONTARIAT

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

 

Szkolne Koło Caritas zostało powołane w dniu 13 listopada 2003 roku, na wniosek Dyrekcji i uczniów Gimnazjum nr 2 w Sanoku, przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Opiekunem jest Pani Marta Łukasiewicz, pomocą służy Asystent Kościelny – kapłan z parafii Fara Sanok.

 

Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską, której celem jest uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii i Katolickiej Nauki Społecznej.

Działalność Szkolnego Koła Caritas:

1.     Współpraca z Sanockim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – przygotowywanie comiesięcznych spotkań integracyjnych z podopiecznymi Stowarzyszenia, oprawa liturgiczna mszy świętej, przygotowanie mikołajowych niespodzianek.

2.     Odwiedzanie starszych, samotnych mieszkańców Sanoka.

3.     Uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Kilometry Caritas itp.

4.     Reagowanie na bieżące prośby o pomoc np. zbiórka używanych okularów dla ubogich mieszkańców Afryki, zbiórka na rzecz chorego Wiktorka, pomoc w budowie studni w Indiach, Adopcja Serca na rzecz dziewczynki z Kamerunu itp.

5.     Przygotowywanie prezentów mikołajowych dla podopiecznych Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku, Oddziału Dziecięcego sanockiego szpitala i Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku.

6.     Odwiedzanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Zagórzu i wspólne śpiewanie.

7.     Prowadzenie kroniki Szkolnego Koła Caritas.

 

mgr Marta Łukasiewicz

opiekun SK CARITAS

działającego przy Gimnazjum nr 2

im. Królowej Zofii w Sanoku

 

 
 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja